A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

G
G, znak za predmetak → giga. ...

g
g, znak za mjernu jedinicu → gram. ...

gabarden
gabarden (engl. gabardine; njem. Gabardine; rus. габадин), uglavnom vunena tkanina čiste površine, ...

gabarit
gabarit (engl. gabarite; njem. Baugröße; rus. габарит), 1. u graditeljstvu, strojarstvu i brodogradnji, ...

gabion
gabion → potporne građevine ...

gajeta
gajeta, tradicionalna ribarska brodica zaobljena trupa, opremljena s 4 do 6 vesala, te s oglavnim ...

gajtan
gajtan → pozamenterija ...

galaktoza
galaktoza (engl. galactose; njem. Galaktose; rus. галактоза), ugljikohidrat, aldoheksoza, C6H12O6 ...

galerija
galerija (engl. gallery; njem. Galerie, rus. галерея, ярус), 1. u arhitekturi, dugačak ostakljeni ...

Galerkinov postupak
Galerkinov postupak, Galerkinova metoda (engl. Galerkin method; njem. Galerkin-Verfahren; rus. метод ...

slovo G: pronađenih odgovora: 295; vrijeme izvršavanja upita: 10 ms