Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

Abecedarij

A - Ž     A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž


SLOVO E:   Natuknice 1 - 15. od ukupno 316
 rezultata po stranici
 

 
E
    E, znak predmetka → eksa ...
Earlyjev učinak
    Earlyjev učinak (engl. Early effect; njem. Early-Effekt; rus. Эарлия еффект), mijenjanje širine baze ...
Ebers-Mollove jednadžbe
    Ebers-Mollove jednadžbe (engl. Ebers-Moll equations; njem. Ebers-Moll-Formeln; rus. Эберса--Мола уравнения), ...
ebonit
    ebonit, vulkanit (engl. ebonite; njem. Ebonit, Hartgummi; rus. эбонит), tvrdi izolacijski materijal ...
ebulioskopija
    ebulioskopija (engl. ebullioscopy; njem. Ebullioskopie; rus. эбуллиоскопия), određivanje relativne ...
ECDB
    ECDB (akr. od engl. Electronic Chart Data Base: Baza podataka elektroničkih karata), glavna baza podataka ...
ECDIS
    ECDIS → Informacijski sustav s prikazom elektroničkih pomorskih karata ...
ECS
    ECS → Sustav elektroničkih pomorskih karata   ...
EDGE
    EDGE (akr. od engl. Enhanced Data rate for Global Evolution: poboljšana brzina prijenosa za globalni ...
edikula
    edikula (engl. edicula; njem. Aedicula; rus. эдикула), u antici, malo svetište u obliku niše, kapelice ...
Edisonov navoj
    Edisonov navoj (engl. Edison screw base; njem. Edisongewinde; rus. резьбовой цоколь Эдисона), obli ...
Edisonov učinak
    Edisonov učinak → emisija, termoelektronska   ...
edometarski pokus
    edometarski pokus (engl. oedometer test; njem. Oedometer-Test; rus. эдометрическое испытание), laboratorijski ...
EEG
    EEG → elektroencefalograf ...
efekt staklenika
    efekt staklenika → staklenički učinak   ...
12345678910...Posljednja