Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

Abecedarij

A - Ž     A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž


SLOVO H:   Natuknice 1 - 15. od ukupno 164
 rezultata po stranici
 

 
H
    H, znak za mjernu jedinicu → henri. ...
h
    h, 1. znak za predmetak → hekto. – 2. znak za mjernu jedinicu → sat. ...
ha
    ha, znak za mjernu jedinicu → hektar. ...
habanje
    habanje → trošenje ...
Haber-Boschov postupak
    Haber-Boschov postupak, Haber-Boschova sinteza (engl. Haber-Bosch process, Haber-Bosch synthesis; ...
habitat
    habitat → stanište   ...
hadron
    hadron (engl. hadron; njem. Hadron; rus. адрон), subatomska čestica građena od kvarkova i gluona. ...
hafnij
    hafnij (engl. hafnium; njem. Hafnium; rus. гафний), kem. element 4. skupine periodnoga sustava elemenata, ...
Hagen-Poiseuilleov zakon
    Hagen-Poiseuilleov zakon(engl. Hagen-Poiseuille’s law; njem. Hagen-Poiseuillesches Gesetz; rus. закон ...
hala
    hala (engl. hall; njem. Halle; rus. зал, эллинг), natkriveni prostor većih izmjera. Prema namjeni ...
halidi
    halidi → halogenidi   ...
halkografija
    halkografija (engl. chalcography; njem. Chalkographie; rus. гравирование по меди), skupni naziv za ...
Hall-Heroultov postupak
    Hall-Heroultov postupak (engl. Hall-Heroult process; njem. Hall-Heroult Verfahren; rus. процесс Халл-Хероулта), ...
Hallov generator
    Hallov generator, Hallova sonda (engl. Hall generator; njem. Hallgenerator; rus. генератор Холла), ...
Hallov kvantni etalon otpora
    Hallov kvantni etalon otpora (engl. quantum Hall resistance standard; njem. Quanten Hall Widerstandsnormale; ...
12345678910...Posljednja