Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

alkini, acetileni (engl. alkynes; njem. Alkine; rus. ацетиленовые углеводороди, алкины), nezasićeni aciklički ugljikovodici koji sadržavaju jednu ili više trostrukih veza između ugljikovih atoma, opće formule CnH2n–2. Naziv im se tvori završetkom -in mjesto završetka -an u nazivu odgovarajućega zasićenoga ugljikovodika (→ alkani). Prvi je član toga homolognoga niza → acetilen ili etin, pa se po njemu alkini često nazivaju i acetilenima. Alkini kao i → alkeni podliježu adicijskim reakcijama.

ALKINI, strukturne formule
ALKINI, strukturne formule