Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

HTML (akr. od engl. Hypertext Markup Language: hipertekstovni programski jezik), poseban jezik namijenjen izradbi dokumenata za web. Određuje skup oznaka kojima se opisuje način predočivanja informacijskih sadržaja i njihova međusobna povezanost, unutar istoga dokumenta ili između različitih dokumenata. Informacijski sadržaj uz tekst može imati ili povezivati i druge elemente, kao što su grafički prikaz, nepokretna i pokretna slika, zvuk i dr. Informacijski sadržaj označen kao hipertekst ima hiperpoveznicu koja opisuje njegovu povezanost s nekim drugim informacijskim sadržajem. Dokument napisan u jeziku HTML može se predočiti na zaslonu računala uporabom Web-pretraživača. Pokretanjem hiperpoveznice pretraživač pristupa označenomu informacijskomu sadržaju i prikazuje ga korisniku. → web