Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

kabelopolagač (engl. cable layer; njem. Kabelleger; rus. кабельное судно), brod za polaganje i popravak podmorskih telekomunikacijskih ili el. kabela. Brzina mu je u slobodnoj vožnji do 18 čvorova, a pri polaganju do 8 čvorova. Za smještaj kabela predviđena su spremišta pod palubom, a za odmatanje i vođenje kabela služi posebna naprava (tzv. krinolina) na pramcu ili na krmi. Opremljen je uređajima za pronalaženje, izvlačenje i popravke kabela te navigacijskim uređajima za točno pozicioniranje broda.