Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

kadar (engl. frame, take; njem. Einstellung, Filmaufnahme; rus. кадр), scena koju obuhvaća mirna ili pokretna fotografska slika. Određuje se tzv. rezom pri snimanju (odabirom objektiva, udaljenosti od objekta, kutom snimanja), te pri obradbi i izradbi konačne fotografije. Potpuni kadar ili total obuhvaća više osoba, srednji kadar obuhvaća cijelu osobu, blizi kadar obuhvaća osobu od glave do struka, krupni kadar obuhvaća glavu, a detalj prikazuje neku pojedinost. Odnos glavnoga predmeta ili osobe na fotografiji i okoline koja ga okružuje unutar kadra naziva se → planom.