Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

kakvoća tekstila (engl. textile quality; njem. Textil-Qualität; rus. качество текстильных изделий), skup obilježja (tehničkih, termofizioloških, estetskih i ekoloških) kojima se iskazuje da tekstilni proizvod ispunjava zahtjeve i očekivanja korisnika, sukladno predviđenoj namjeni proizvoda. Određuju je vrsta i kakvoća vlakana i drugih tvari upotrijebljenih u postupcima izradbe i oplemenjivanja, tehnika obradbe, prikladnost oblikovanja te ekološka svojstva postupaka proizvodnje vlakana i preradbe u složenije tekstilije. Najmanje su vrijednosti osnovnih svojstava tekstilnih materijala preporučene normama. Obavijesti o kakvoći tekstilnoga proizvoda navode se na privjesnoj kartici i natpisu ušivenu na odjevni predmet. → označivanje tekstila