Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

kakvoća vode (engl. water quality; njem. Wasserqualität, Gewässergüteklasse; rus. качесво воды), uporabna kategorizacija voda prema nacionalnim ili međunarodnim propisima (npr. odrednice EU-a), zasnovanima na mjerenjima maksimalno dopuštenih koncentracija stranih tvari ili patogenih bakterija (→ MDK). Postoje četiri uporabne kategorije voda i mora: vode prikladne za piće, vode neprikladne za piće (ali je dopušteno kupanje ili se smiju upotrebljavati za natapanje poljodjelskih kultura), vode u kojima nije dopušteno kupanje (ali su još prihvatljive kao procesne, tj. industrijske vode), te sve preostale vode (neprikladne za uporabu, osim kao dio plovnih putova).