Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

a, 1. znak za predmetak → ato.2. znak za jedinicu → ar.