Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

žarenje slitina (engl. annealing alloys; njem. Ausglühen der Legierungen; rus. отжиг сплавов), toplinska obradba slitina s faznim pretvorbama ili bez njih, radi postizanja potrebnih svojstava i određene mikrostrukture, pri čem se približava stanju stabilne ravnoteže. Uključuje zagrijavanje i progrijavanje na određenoj temperaturi, uz naknadno sporo hlađenje. Temperatura i postupci žarenja ovise o vrsti slitine i o željenom učinku. Pri žarenju I. reda nema faznih pretvorba (npr. rekristalizacijsko žarenje, popuštanje naprezanja i dr.) ili ako ih ima nisu važni za nastajanje željenih svojstava (difuzijsko žarenje slitina za dobivanje grubozrnate strukture). Žarenjem II. reda postižu se odgovarajuća svojstva i građa kovine (npr. normalizacijsko žarenje, sferoidizacijsko žarenje i dr.).