Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

željeznica (engl. railway; njem. Eisenbahn; rus. железная дорога), prometni sustav u kojem su vozila prisilno vođena pripremljenom stazom. U užem smislu, adhezijska željeznica, u kojoj su čelični kotači prisilno vođeni čeličnim tračnicama, a trenje među tračnicama i kotačima pogonske osovine ostvaruje potrebnu vučnu silu. Postoje i željeznice u kojima se prisilnost vođenja ostvaruje na druge načine (npr. lebdeća željeznica na zračnome jastuku, magnetska željeznica). Željeznički se promet odvija u prostornim razmacima, a njime se upravlja znakovima željezničke signalizacije (→ signalizacija, željeznička). Za razliku od ostalih kopnenih prometnih sredstava, željeznicu odlikuje klimatska i vremenska neovisnost, mogućnost prijevoza velikih količina robe, broja putnika, teških i glomaznih predmeta, sigurnost, redovitost i točnost, brzina i udobnost te gospodarska isplativost. Osim adhezijske željeznice, za posebne se uvjete primjenjuju zupčasta željeznica(zupčanica), žična željeznica (žičara), spuštalica, jednotračnička željeznica (→ željeznica, specijalna).