Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

željeznička pruga (engl. railway line; njem. Eisenbahnstrecke, Eisenbahnlinie; rus. железнодорожная линия), prometnica za promet željezničkih vozila. Sastoji se od jednoga kolosijeka ili više njih, a spajaju ih tzv. službena mjesta (npr. kolodvor, raskrižje). Obuhvaća donji ustroj (geotehnički i konstrukcijski djeljiv, npr. nasipi, usjeci, tuneli, mostovi), gornji ustroj (kolosijek i kolosiječni uređaji), i elektrotehničke uređaje (signalno-sigurnosni, elektrovučni, elektroenergetski), pružnu opremu i znakove, poslovne zgrade u pružnome pojasu, zemljište pružnoga pojasa i zračni prostor oko pruge (→ profil, slobodni). Željezničke se pruge razlikuju prema širini i broju → kolosijeka, opsegu prometa i važnosti, vrednovanju (kategorizaciji), namjeni, konfiguraciji zemljišta kojim prolaze, vrsti osiguranja odvijanja prometa i vrsti vuče. Prema razmaku između unutarnjih voznih rubova tračnica izmjerenu 14 mm ispod vozne površine tračnice (širina kolosijeka), razvrstavaju se na pruge normalnoga kolosijeka (1435 mm), uskotračne pruge (pruge uskoga kolosijeka), s razmakom manjim od normalnoga, te širokotračne pruge (pruge širokoga kolosijeka), s većim razmakom. Prema broju kolosijeka mogu biti jednokolosiječne, dvokolosiječne ili višekolosiječne pruge.