Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

S-57, norma za prijenos digitalnih hidrografskih podataka Međunarodne hidrografske organizacije. Prvotno je objavljena kao SP-57, potom S-57, 1. i 2. izdanje, a sadašnje je 3. izdanje. → Elektronička navigacijska pomorska karta