Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

sabiranje (engl. collating; njem. Zusammentragen; rus. собирание), slaganje knjižnih araka u knjižni blok. Ovisno o vrsti uveza sabire se → knjižni arak u knjižni arak ili knjižni arak na knjižni arak. Zbog sređivanja stranica u knjižni arak ili blok naziva se i → kolacioniranjem.