Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

sabirnica (engl. busbar; njem. Sammelschiene; rus. шина), vodič većega presjeka i maloga otpora, na koji je spojeno više vodiča ili vodova pojedinih strujnih krugova radi prijenosa i razdiobe energije od izvora prema potrošačima. U rasklopnim elektroenergetskim postrojenjima to su obično bakrene tračnice na izolatorima. Na sabirnice se spajaju dijelovi postrojenja koji sudjeluju u razdiobi el. energije na istoj naponskoj razini, kao transformatori, dalekovodi, kabelski vodovi, mjerni uređaji, itd. Također, vodiči koji služe za prijenos signala ili snage iz jednoga ili više izvora na jedno ili na više odredišta (→ računalo).