Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

sag (engl. carpet; njem. Teppich mit Flor; rus. ковёр), prostirač vlasaste površine. → prostirač