Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

Saint-Venantovo načelo (engl. Saint-Venant’s principle; njem. Prinzip von Saint-Venant; rus. принцип Сен-Венана), u mehanici čvrstih tijela, zamjena jednoga načina djelovanja sila na tijelo ekvivalentnim, koji dovoljno daleko od mjesta djelovanja sila prouzročuje jednako polje naprezanja. Tako će sile na krajevima štapa prouzročiti jednaka naprezanja u presjecima dovoljno udaljenima od krajeva, bez obzira djeluju li u točki ili su raspodijeljene po širini krajeva štapa, uz uvjet da im je djelovanje ekvivalentno: rezultanta raspodijeljenih sila treba biti jednaka koncentriranoj sili. Načelo olakšava proračune, a dovoljna udaljenost se određuje iskustveno ili pokusom.