Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

XML (krat. od engl. eXtensible Markup Language: proširljivi jezik za označivanje), programski jezik za označivanje namijenjen opisu različitih vrsta podataka. Razvija ga i normira WWW-konzorcij. Poput drugih jezika za označivanje (→ HTML), predočuje neki tekst sa svim pojedinostima o njegovoj građi i načinu predočivanja korisniku. Služi za ujednačivanje označivanja dokumenata te olakšava pohranu i pristup informacijama na → Internetu i razmjenu između korisnika. Format mu je čitljiv i ljudima i računalima, a kako je neovisan o programskoj opremi, sve se više primjenjuje u informacijskim i komunikacijskim sustavima.