Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

zacrnjenje (engl. darkening; njem. Schwärzung; rus. почернение), pokrivenost neke površine crnim. Svojstvo je fotografskih i radiografskih materijala nakon osvjetljivanja ili ozračivanja, te kem. obradbe. Izražava se gustoćom zacrnjenja, koja se određuje optičkim denzitometrijskim mjerenjima. Iz → krivulje zacrnjenja grafički se određuju opća osjetljivost i → gradacija, koja ponajprije ovisi o nagibu α pravčastoga dijela krivulje zacrnjenja. Fotografski materijal može biti normalne gradacije (tan α = 1), tvrde gradacije (tan α > 1) ili meke gradacije (tan α < 1). → osjetljivost, opća