Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

začetna kultura, startna kultura (engl. starter culture; njem. Starterkultur, Stammstarter; rus. заквасоуная культура, инокюлат), pripravak čiste ili mješovite, svježe, osušene, liofilizirane ili smrznute žive mikrobne kulture za mikrobnu pretvorbu supstrata u vino, pivo, pekarske proizvode, fermentirane mliječne, suhomesnate ili druge proizvode te preradbu ili obradbu (kompostiranje) otpadaka, otpadnih voda, siliranje krmiva, itd.