Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

zagađivanje bukom (engl. noise pollution; njem. Lärmbelästigung; rus. шумное загрязнение), unošenje buke u ljudski okoliš. Uzrok su nepravilni ili nepredvidljivi zvukovi, osobito ako su velike jakosti. Buka uznemiruje ljude, ometa ih u djelatnostima ili šteti njihovu zdravlju. Izvori su buke industrijske djelatnosti, ljudsko djelovanje ili vozila (zrakoplovi, automobili i sl.). Zagađivanje bukom sprečava se različitim postupcima, na osnovu tehničkih norma i propisa za zaštitu od buke.