Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

zagaznica (engl. draught mark; njem. Tiefenskala; rus. марка осадки), na većim brodovima, ljestvica s brojkama ucrtana na krmi, sredini trupa i pramcu radi očitavanja gazova. Služi za određivanje trima i istisnine broda uz dijagramni list. Na zagaznicama visine 100 mm brojke su arapske ili rimske. Za najveće dopuštene gazove, odn. najmanja nadvođa broda pri različitim uvjetima plovidbe postavlja se Plimsollova oznaka na sredini broda. → gaz