Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

zagrijač (engl. warmer; njem. Erwärmer; rus. подогреватель), uređaj koji u parnim kotlovima s pomoću dimnih plinova zagrijava vodu na temperaturu 30…50 oC (zagrijač vode) ili do temperature djelomičnoga isparivanja (predisparivač vode), a također, uređaj koji zagrijava zrak primjenom čvrstih goriva male ogrjevne moći (zagrijač zraka).