Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

zagrijavanje, dielektrično (engl. dielectric heating; njem. dielektrische Erwarmung; rus. диэлектрическое нагревание), zagrijavanje dielektrika izmjeničnim el. poljem. Kako su dielektrični gubitci razmjerni frekvenciji, primjenjuju se visoke frekvencije (normirane frekvencije za kratkovalno zagrijavanje 13,56; 27,12; 40,68 MHz, te za mikrovalno zagrijavanje 2,45; 5,80 i 24,125 GHz). Zagrijava se cijelo tijelo uronjeno u polje, pa se naziva i progrijavanjem ili dijatermijom. Primjenjuje se u ljevarstvu za sušenje jezgara i kalupa, u medicini za terapiju, u industriji za sušenje drva, papira i tekstila, lijepljenje folija i dr. Izlazne su snage uređaja 0,4…200 kW, ovisno o namjeni. → faktor dielektričnih gubitaka