Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

Cauerov filtar, eliptički filtar (engl. Cauer filter; njem. Cauer-Filter, elliptisches Filter; rus. фильтр Кауэра; эллиптический фильтр), elektronički sklop koji se ponaša kao niskopropusni, visokopropusni, pojasnopropusni ili pojasnozaporni filtar s jednoliko valovitim oblikom amplitudno-frekvencijske karakteristike u području propuštanja i u području gušenja. Amplitudno-frekvencijska karakteristika niskopropusnoga filtra određena je izrazom:

\[|H_n(\omega)|=\frac1{\sqrt{1+\varepsilon^2\cdot R_n^2(\omega)}},\]

gdje je R(ω) Čebišovljeva racionalna funkcija n-toga reda, a ε konstanta kojom se određuje amplituda valovitosti. Svi maksimumi frekvencijske karakteristike u području pripuštanja imaju jednaku vrijednost, jednako tako i minimumi, što vrijedi i za područje gušenja. U proračunu se primjenjuju eliptičke funkcije i integrali, pa se stoga i nazivaju eliptičkim filtrima. Nazvan po W. Caueru. → Čebišovljev filtar