abrazivnost

traži dalje ...

abrazivnost (engl. abrasivity; njem. Abrasivität; rus. абразивность), svojstvo stijene da troši strojne dijelove (bušaće krune, zubi, noževi, valjci, zaštitne ploče). Stupanj abrazivnosti stijene određuje se prema masi materijala koju izgubi valjkasti uzorak (etalon) u dodiru s njom u određenom vremenu. → rudnički radni uvjeti

 

ABRAZIVNOST, razvrstavanje stijena prema stupnju abrazivnosti

Stupanj abrazivnosti stijene
Pokazatelj abrazivnosti A
Vrste stijena
I
izrazito slabo abrazivne
<5
vapnenci, mramor, sulfidi bez kremena, kamena sol
II
slabo abrazivne
5..10
sulfidne rude, baritne rude, argiliti
III
nešto više abrazivne
10..18
serpentini, kremeni pješčenjaci, željezne rude, kremeni vapnenci
IV
srednje abrazivne
18..30
sitnozrnati dijabaz, krupnozrnati pirit, sitnozrnate magmatske stijene
V
znatno abrazivne
30..45
kremeni pješčari, dioriti
VI
povišeno abrazivne
45..65
magmatske stijene, silificirani gnajs
VII
visoko abrazivne
65..90
graniti, sijeniti
VIII
izrazito abrazivne
>90
stijene s korundom

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2007.

Citiranje:

abrazivnost. Tehnički leksikon (2007), (mrežno izdanje). Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 28.2.2024. <https://tehnicki.lzmk.hr/clanak/12>.