acetilen

traži dalje ...

acetilen, etin (engl. acetylene; njem. Acetylen; rus. ацетилен), najjednostavniji nezasićeni ugljikovodik s trostrukom vezom, HC ≡ CH. Prvi je član homolognoga reda → alkina. Bezbojan je, otrovan plin, lakši od zraka, karakteristična slatka mirisa, a pod povišenim tlakom eksplozivan. S nekim metalima (bakrom, srebrom, živom) tvori vrlo eksplozivne spojeve. Dobiva se iz kalcijeva karbida djelovanjem vode. Gori lijepim i svijetlim plamenom (tzv. karbidne svjetiljke), pa se rabio za svjetla svjetionika. Pri izgaranju s kisikom daje plamen vrlo visoke temperature, kojim se kovine mogu autogeno zavarivati i rezati. Na tržištu se nalazi otopljen u acetonu, u čeličnim bocama napunjenima šupljikavom masom (tzv. disu-plin, prema franc. acétylene dissous: otopljeni acetilen), pod tlakom 12…15 bara. Osnovna je tvar za proizvodnju mnogih važnih sirovina koje su ishodišne tvari za proizvodnju boja, lijekova, otapala, polimernih materijala, umjetnih kaučuka i dr.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2007.

Citiranje:

acetilen. Tehnički leksikon (2007), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 21.6.2024. <https://tehnicki.lzmk.hr/clanak/14>.