akcentuacija

traži dalje ...

akcentuacija (engl. pre-emphasis, predistortion; njem. Preemphasis; rus. предварительная коррекция), preraspodjela komponenata u spektru modulacijskoga signala prikladnim filtrima, čime se povećava otpornost radiosustava na šum. Postupak se može primijeniti samo ako se nakon demodulacije pojedine smetajuće sastavnice u spektru šuma mogu → deakcentuacijom bitno smanjiti, čime se smanjuje i ukupna snaga šuma na izlazu prijamnika, uz uvjet da spektar modulacijskoga signala nakon deakcentuacije ostaje nepromijenjen.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2007.

Citiranje:

akcentuacija. Tehnički leksikon (2007), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://tehnicki.lzmk.hr/clanak/akcentuacija>.