akceptor

traži dalje ...

akceptor (engl. acceptor; njem. Akceptor; rus. акцептор), atom koji je primatelj elektrona. U poluvodičkoj tehnologiji, atom kem. elementa za jedan nižega atomskoga broja od atoma matičnoga poluvodiča, koji se dodaje u kristalnu rešetku monokristalnoga poluvodiča, tako da zamjenjuje osnovni atom. Kako ima jedan valentni elektron manje od atoma matičnoga poluvodiča, za stvaranje kovalentnih veza sa susjednim atomima posuđuje od njih jedan valentni. Na mjestu posuđenoga elektrona nastaje tzv. šupljina, koja se ponaša kao pozitivni naboj, a dodani atom postaje negativni ion. U kristalima silicija i germanija, koji su četverovalentni, akceptori su atomi trovalentnih elemenata (bora, aluminija, galija, indija). → donor

 

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2007.

Citiranje:

akceptor. Tehnički leksikon (2007), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://tehnicki.lzmk.hr/clanak/akceptor>.