Haber-Boschov postupak

traži dalje ...

Haber-Boschov postupak, Haber-Boschova sinteza (engl. Haber-Bosch process, Haber-Bosch synthesis; njem. Haber-Bosch Verfahren; rus. процесс Хабер-Боша, синтез Хабер-Боша), industrijski postupak za proizvodnju amonijaka reakcijom dušika i vodika. Sastoji se od četiriju glavnih faza: proizvodnje dušika i vodika, čišćenja plinova, katalitičke sinteze, te izdvajanja → amonijaka iz smjese plinova i recikliranja neizreagiranih plinova. Dušik se dobiva iz tekućega zraka uklanjanjem kisika ugljikom (dobivanje generatorskoga plina): 4N2(g) + O2(g) + 2C(s) ⇄ 4N2(g) ++ 2CO(g), a pritom nastali ugljikov monoksid prevodi se vodenom parom u ugljikov dioksid i vodik. Reakcija dušika i vodika povratna je i egzotermna, a odvija se uz smanjenje volumena. Provodi se pri tlaku ~ 250 bara i temperaturi ~ 450 °C (reakcijska ravnoteža pomiče se udesno, pa nastaje više amonijaka), uz porozni katalizator velike površine (željezo dobiveno redukcijom magnetita vodikom), te kalijev i amonijev oksid kao promotore: N2(g) + 3H2(g) ⇄ 2NH3(g). Nastali amonijak se hladi, ukapljuje pri visokom tlaku i uklanja, a neizreagirani dušik i vodik vraćaju se u proces. Nazvan po F. Haberu i C. Boschu.

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2007.

Citiranje:

Haber-Boschov postupak. Tehnički leksikon (2007), (mrežno izdanje). Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 4.3.2024. <https://tehnicki.lzmk.hr/clanak/haber-boschov-postupak>.