Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

abeceda (engl. alphabet; njem. Abc, Abece, Alphabet; rus. латинский альфавит), uređen i dogovorno nanizan skup znakova (grafema), tzv. slova, za prikazivanje glasova (fonema) s uključenim ili isključenim posebnim znakovima (interpunkcijskim, brojkama i dr.). U užem značenju, naziv za niz slova u latiničnom pismu prema izgovoru prvih četiriju slova (a, be, ce, de). Abecede se povijesnim razvojem ponešto razlikuju u pojedinim jezicima u slovima i redoslijedu (latinska, hrvatska, engleska abeceda i dr.). Latiničnim se slovima za potrebe pojedinih jezika dodaju posebni znakovi, npr. dijakritički znakovi hrv. abecede (č, ć, đ, š i ž), ili se za posebne glasove rabi više grafema, npr. dvoslovi hrv. abecede (dž, lj i nj). Abeceda i → alfabet često se rabe kao istoznačnice ili sličnoznačnice. → pismo, → slovo, → znakovnik, → DODATAK

ABECEDA, zidna početnica s početka XIX. st. – Hrvatski školski muzej, Zagreb
ABECEDA, zidna početnica s početka XIX. st. – Hrvatski školski muzej, Zagreb