Tehnički leksikon
= projekt == abecedarij == tražilica == kontakt =

abioza (engl. abiosis; njem. Abiose; rus. абиоз), princip konzerviranja hrane uništavanjem mikroorganizama ili njihovim izdvajanjem iz hrane. Na tome se zasniva konzerviranje termičkom sterilizacijom, sterilizacijom ionizirajućim zračenjem, mikrofiltracijom, te djelovanje kem. konzervansa, alkohola i kuhinjske soli. → anabioza