deoksiribonukleinska kiselina

traži dalje ...

deoksiribonukleinska kiselina, dezoksiribonukleinska kiselina (engl. deoxyribonucleic acid; njem. Desoxyribonukleinsäure; rus. дезоксирибонуклеиновая кислота; akr. DNK ili, prema engl., DNA), biološka makromolekula, sastavljena od dvaju polinukleotidnih lanaca, izgrađenih od baza adenina (A), gvanina (G), citozina (C) i timina (T), šećera deoksiriboze i fosfatne kiseline, koji zavijeni jedan oko drugoga i oko zajedničke osi stvaraju dvolančanu uzvojnicu. Lanci su međusobno povezani vodikovim vezama između baza tako da je uvijek nasuprot adeninu timin, a gvaninu citozin, pa jedan lanac uvijek jednoznačno određuje drugi, komplementarni lanac. Osnovni je sastojak → kromosoma u staničnim jezgrama. Manje se količine nalaze i u mitohondrijima, plastidima i drugim citoplazmatskim organelama. Nositelj je nasljednoga materijala gotovo svih živih organizama. Može se samostalno udvostručivati (→ replikacija) i služi kao kalup za sintezu svih vrsta → ribonukleinskih kiselina( → transkripcija). U nekih je organizama DNK jednolančana ( → bakteriofagi) ili kružna molekula (→ plazmid).

DEOKSIRIBONUKLEINSKA KISELINA, shematski prikaz, a) jednostruke niti molekule DNK, b) dvostruke uzvojnice DNK povezane vodikovim vezama

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2007.

Citiranje:

deoksiribonukleinska kiselina. Tehnički leksikon (2007), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 23.7.2024. <https://tehnicki.lzmk.hr/clanak/1172>.