A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

Hanamanova žarulja
Hanamanova žarulja, volframska žarulja, (engl. Hanaman bulb, tungsten bulb, tungsten incandescent ...

hangar
hangar (engl. hangar; njem. Flugzeughalle, Hangar; rus. ангар), građevina s unutarnjim prostorom velika ...

Hankelove funkcije
Hankelove funkcije (engl. Hankel funktions; njem. Hankel-Funktionen; rus. Ганкеля функции; znakovi ...

harmonički član
harmonički član, harmonik (engl. harmonic component; njem. harmonische Teilschwingung, harmonische ...

harmonijski niz
harmonijski niz → alikvotni tonovi   ...

harmonik
harmonik → harmonički član   ...

Hartleyev oscilator
Hartleyev oscilator, spoj u trima točkama (engl. Hartley oscillator, impedance voltage divider oscillator; ...

hastelloy
hastelloy (engl. hastelloy; njem. Hastelloy; rus. хастеллой; prema akr. od engl. High Performance Alloys: ...

Hayev most
Hayev most (engl. Hay’s bridge; njem. Hay-Brücke; rus. мост для измерения частотной зависимости полного ...

heksoda
heksoda (engl. hexode; njem. Hexode; rus. гексод), vakuumska elektronska cijev sa šest elektroda. ...

slovo H: pronađenih odgovora: 164; vrijeme izvršavanja upita: 11 ms