A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

N
N, znak za jedinicu → njutn. ...

n
n, znak za predmetak → nano. ...

naboj, električni
naboj, električni (engl. electric charge; njem. Elektrizitätsladung, elektrische Ladung; rus. электрический ...

naboj, magnetski
naboj, magnetski (engl. magnetic charge; njem. magnetische Ladung; rus. магнитный заряд), zamišljeni ...

naborana konstrukcija
naborana konstrukcija, nabori (engl. folded plate, folds; njem. Faltwerk, Falten; rus. складки), u ...

nabrizgavanje kovine
nabrizgavanje kovine (engl. metal injection moulding; njem. Metallpulverspritzgiessen; rus. литьë ...

Nacionalna agencija za kartografiju
Nacionalna agencija za kartografiju (engl. National Mapping Agency; njem. Nationale Abbildenagentur; ...

nacionalni park
nacionalni park (engl. national park; njem. Nationalpark; rus. национальный парк), zaštićeno područje ...

nacjepljivanje
nacjepljivanje, inokulacija (engl. inoculation, pitching; njem. Inokulation, Impfung; rus. инокуляция), ...

nacrt
nacrt → tehnički crtež ...

slovo n: pronađenih odgovora: 238; vrijeme izvršavanja upita: 28 ms