A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

I2L-sklop
I2L-sklop → sklop, integrirani injekcijski ...

IAEA
IAEA → Međunarodna agencija za atomsku energiju ...

IC
IC → sklop, integrirani ...

ICA
ICA → Međunarodno kartografsko društvo ...

ICAO
ICAO → Međunarodna organizacija civilnoga zračnoga prometa ...

ICRP
ICRP → Međunarodna komisija za zaštitu od zračenja ...

IDEA
IDEA (akr. od engl. International Data Encription Algorithm: Međunarodni algoritam za kriptiranje ...

identifikacija
identifikacija (engl. identification; njem. Identifikation; rus. идентификация), 1. matematičko opisivanje ...

IEC
IEC → Međunarodna elektrotehnička komisija ...

IFF
IFF (akr. od engl. Identification, Friend or Foe: identifikacija prijatelja ili neprijatelja), postupak ...

slovo i: pronađenih odgovora: 297; vrijeme izvršavanja upita: 13 ms