A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

adsorpcijska konstanta
adsorpcijska konstanta, adsorpcijska ravnotežna konstanta (engl. adsorption equilibrium constant; ...

adsorpcijski proces
adsorpcijski proces (engl. adsorption process; njem. Adsorptionsprozess; rus. адсорбционный процесc), ...

aeracija
aeracija → prozračivanje ...

aerator
aerator → prozračivač   ...

aerobi
aerobi, aerobni mikroorganizmi (engl. aerobic microorganisms; njem. Aerobier, aerobe Mikroorganismen, ...

aerobna obradba otpada
aerobna obradba otpada (engl. aerobic waste treatment; njem. aerobe Abfallverarbeitung; rus. аэробная ...

aerobni mikroorganizmi
aerobni mikroorganizmi→ aerobi   ...

aerociklon
aerociklon (engl. air cyclone; njem. Aerozyclon; rus. аэроциклон), rudarski uređaj za klasiranje krutih ...

aerodin
aerodin (engl. aerodyne; njem. Flugzeug, Luftfahrzeug schwerer als Luft; rus. аэродин), letjelica ...

aerodinamička kočnica
aerodinamička kočnica, (engl. air brake, speed brake; njem. Luftbremse; rus. aэродинaмический тормоз), ...

pronađenih odgovora: 8064; vrijeme izvršavanja upita: 13 ms