A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

aeroelastičnost
aeroelastičnost (engl. aeroelasticity; njem. Aeroelastizität; rus. аэроупругость), područje mehanike ...

aerofotogrametrija
aerofotogrametrija (engl. aerial photogrammetry; njem. Luftbildmessung; rus. аэрофотограмметрия), ...

aeromehanika
aeromehanika (engl. aeromechanics; njem. Aeromechanik; rus. aэромехaникa), područje mehanike fluida ...

aeronautika
aeronautika (engl. aeronautics; njem. Aeronautik; rus. aэронaвтикa), znanstvena disciplina koja je ...

aeroprofil
aeroprofil (engl. airfoil section, aerofoil section; njem. Flügelprofil; rus. aэродинaмический профиль), ...

aerosol
aerosol (engl. aerosol; njem. Aerosol; rus. аэрозоль), koloidno raspršene čestice kapljevine (magla, ...

aerosol, dimni
aerosol, dimni→ lebdeći pepeo   ...

aerostat
aerostat (engl. aerostat; njem. Aerostat; rus. aэростaт), letjelica ispunjena toplim zrakom ili plinom ...

aerostatika
aerostatika (engl. aerostatics; njem. Aerostatik; rus. aэростaтикa), grana aeromehanike koja proučava ...

aerotehnika
aerotehnika (engl. aeronautical engineering; njem. Luftfahrttechnik; rus. авиационная техника), skup ...

pronađenih odgovora: 8064; vrijeme izvršavanja upita: 14 ms