A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

agent, programski
agent, programski (engl. software agent; njem. Software-Agent; rus. программный агент), računalna programska ...

aglomeracija
aglomeracija (engl. aglomeration; njem. Aglomerierung; rus. аглoмeрация, cпeканиe), 1. okrupnjivanje ...

aglomeracijsko prženje
aglomeracijsko prženje (engl. agglomeration roasting; njem. Agglomerationsrösten; rus. aглoмeрирующий ...

agora
agora (engl. agora; njem. Agora; rus. агора), središnji gradski trg u antičkoj gradogradnji. Okružen ...

AGR
AGR → reaktor hlađen plinom   ...

agrarne operacije
agrarne operacije (engl. agrarian operations; njem. Agraroperationen; rus. аграрные операции), skup ...

agregacija
agregacija (engl. aggregation; njem. Aggregation; rus. агрегация), združivanje bakterijskih stanica ...

agregat
agregat, 1. (engl. aggregate; njem. Zuschlag; rus. агрегат), zrnati mineralni ili drugi sitni materijal ...

agregat, mineralni
agregat, mineralni, agregatne stijene (engl. mineral aggregate; njem. Mineralaggregat; ...

agregat, turbinski
agregat, turbinski → turboagregat ...

pronađenih odgovora: 8064; vrijeme izvršavanja upita: 17 ms