A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

halidi
halidi → halogenidi   ...

halkografija
halkografija (engl. chalcography; njem. Chalkographie; rus. гравирование по меди), skupni naziv za ...

Hall-Heroultov postupak
Hall-Heroultov postupak (engl. Hall-Heroult process; njem. Hall-Heroult Verfahren; rus. процесс Халл-Хероулта), ...

Hallov generator
Hallov generator, Hallova sonda (engl. Hall generator; njem. Hallgenerator; rus. генератор Холла), ...

Hallov kvantni etalon otpora
Hallov kvantni etalon otpora (engl. quantum Hall resistance standard; njem. Quanten Hall Widerstandsnormale; ...

Hallov učinak
Hallov učinak (engl. Hall effect; njem. Halleffekt; rus. эффект Холла), nastanak el. napona u vodiču ...

Hallova sonda
Hallova sonda (engl. Hall generator; njem. Hall-Generator; rus. зонд Холла), naprava zasnovana na ...

halogeni elementi
halogeni elementi, halogeni (engl. halogens; njem. Halogene; rus. галогeны), elementi 17. skupine ...

halogenidi
halogenidi, halidi (engl. halides; njem. Halogenide; rus. галоиды), spojevi halogenih elemenata s ...

halogeniranje
halogeniranje (engl. halogenation; njem. Halogenierung; rus. галоидирование), uvođenje atoma halogenoga ...

slovo H: pronađenih odgovora: 164; vrijeme izvršavanja upita: 17 ms