A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

alifatski spojevi
alifatski spojevi, aciklički spojevi (engl. aliphatic compounds, acyclic compounds; njem. aliphatische ...

alikvot
alikvot (engl. aliquot; njem. Aliquot; rus. кратный), točno poznat dio koji je razmjeran nekoj veličini. ...

alikvotni tonovi
alikvotni tonovi, harmonijski niz, Pitagorini razmjeri (engl. aliquot tones; njem. Aliquottöne; rus. ...

aliniranje
aliniranje (engl. to align, to set out in line; njem. Alignieren, Einfluchten, Linie ausfluchten; rus. ...

aliskaf
aliskaf → hidrokrilac   ...

alitiranje
alitiranje (engl. alitizing; njem. Alitieren, ...

alkani
alkani, parafini (engl. alkanes; njem. Alkane; rus. алканы, парафиновые углеводороды), zasićeni aciklički ...

alkeni
alkeni, olefini, alkileni (engl. alkenes; njem. Alkene; rus. этиленовые углеводороды, алкены, олефины), ...

alkidne smole
alkidne smole → poliesteri ...

alkilacija
alkilacija, alkiliranje (engl. alkylation; njem. Alkylierung; rus. алкилирование), uvođenje alkilne ...

pronađenih odgovora: 8064; vrijeme izvršavanja upita: 15 ms