A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

alkini
alkini, acetileni (engl. alkynes; njem. Alkine; rus. ацетиленовые углеводороди, алкины), nezasićeni ...

alkohol, drvni
alkohol, drvni → metanol   ...

alkoholi
alkoholi (engl. alcohols; njem. Alkohole; rus. спирты), organski spojevi koji sadržavaju hidroksilnu ...

alkoholno vrenje
alkoholno vrenje, alkoholna fermentacija (engl. alcohol fermentation; njem. Gärung, Alkoholgärung, ...

alniko
alniko (engl. alnico; njem. Alnico; rus. альнико), skupina kristaličnih željeznih slitina za proizvodnju ...

alotropija
alotropija (engl. allotropy; njem. Allotropie; rus. аллотропия), svojstvo nekih kem. elemenata da se ...

alpaka
alpaka → novo srebro   ...

alternator
alternator (engl. Alternator; njem. Wechelstromgenerator; rus. генератор переменного тока), poseban ...

altimetar
altimetar → visinomjer   ...

altimetrija
altimetrija → visinomjerstvo ...

pronađenih odgovora: 8064; vrijeme izvršavanja upita: 21 ms