A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

admiralitetska konstanta
admiralitetska konstanta (engl. admiralty constant; njem. Admiralitätskonstante; rus. адмиралтейская ...

admitancija
admitancija, prividna vodljivost (engl. admittance; njem. Admittanz, Scheinleitwert; rus. комплексная ...

ADPCM
ADPCM → modulacija   ...

AD-pretvorba
AD-pretvorba → pretvorba, analogno-digitalna   ...

adresiranje
adresiranje (engl. addressing; njem. Adressieren; rus. адресирование), označivanje korisnika, računala, ...

adresiranje spremnika
adresiranje spremnika → spremnik, računalni ...

adsorbent
adsorbent, adsorbens (engl. adsorbent; njem. Adsorbens, Adsorptionsmittel; rus. адсорбент), čvrsta, ...

adsorpcija
adsorpcija (engl. adsorption; njem. Adsorption; rus. адсорбция), odvajanje (separacija) čestica plina ...

adsorpcija, dielektrička
adsorpcija, dielektrička (engl. dielectric adsorption, dielectric hysteresis; njem. Dielektrizitätsadsorption; ...

adsorpcijska izoterma
adsorpcijska izoterma (engl. adsorbtion isotherm; njem. Adsorbtionsisotherme; rus. адсорбционная изотерма), ...

pronađenih odgovora: 8064; vrijeme izvršavanja upita: 14 ms