A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

aerodinamička sila
aerodinamička sila (engl. aerodynamic force; njem. aerodynamische Kraft; rus. аэродинамическая сила), ...

aerodinamička vaga
aerodinamička vaga (engl. aerodynamic balance; njem. aerodynamische Waage; rus. aэродинaмические весы), ...

aerodinamički koeficijenti
aerodinamički koeficijenti (engl. aerodynamic coefficients; njem. aerodynamische Beiwerte; rus. аэродинамические ...

aerodinamički oblik
aerodinamički oblik (engl. aerodynamic form; njem. aerodynamische Form; rus. аэродинамическая форма), ...

aerodinamički tunel
aerodinamički tunel, aerotunel, zračni tunel (engl. wind tunnel; njem. Windkannal; rus. aэродинaмическaя ...

aerodinamičko ispitivanje
aerodinamičko ispitivanje (engl. aerodynamic testing; njem. aerodinamische Forschung; rus. aэродинaмическое ...

aerodinamika
aerodinamika (engl. aerodynamics; njem. Aerodynamik; rus. aэродинaмикa), grana aeromehanike koja proučava ...

aerodrom
aerodrom (engl. aerodrome; njem. Flughafen, Flugplatz; rus. аэродром), površina na kopnu ili vodi ...

aerodromske površine
aerodromske površine (engl. aerodrome surfaces; njem. Flugplatzflächen; rus. аэропортовые поверхности), ...

aerodromski zračni prostor
aerodromski zračni prostor (engl. aerodrome air space; njem. Flugplatzluftraum; rus. воздушная территория ...

pronađenih odgovora: 8064; vrijeme izvršavanja upita: 13 ms