A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

aerotermodinamika
aerotermodinamika (engl. aerothermodynamics; njem. Aerothermodynamik; rus. аэротермодинамика), tehnička ...

aerotunel
aerotunel→ aerodinamički tunel ...

aerovlak
aerovlak (engl. aerotrain; njem. Schwebezug; rus. аэропоезд), vlak bez kotača koji lebdi na zračnom ...

afinitet
afinitet (engl. affinity; njem. Affinität; rus. сродство), sklonost uzajamnomu kem. reagiranju i vezivanju ...

aflatoksini
aflatoksini→ mikotoksini   ...

afotični pojas
afotični pojas (engl. aphotic zone; njem. aphotischer Bereich; rus. афотический пояс), neosvijetljeno ...

agar
agar, agar-agar (engl. agar; njem. Agar-Agar; rus. агар-агар), složeni polisaharid, proizvod crvenih ...

agent
agent (engl. agent; njem. Agent; rus. агент), osoba, stvar ili umotvorina koja za nekoga djeluje ili ...

agent, inteligentni
agent, inteligentni (engl. intelligent agent; njem. inteligenter Agent; rus. интеллигентный агент), ...

agent, pokretni
agent, pokretni (engl. mobile agent; njem. mobiler Agent; rus. мобильный агент), programski agent ...

pronađenih odgovora: 8064; vrijeme izvršavanja upita: 13 ms