A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

acidofilno mlijeko
acidofilno mlijeko (engl. acidophilus milk; njem. Acidophilusmilch, Reformjoghurt; rus. ацидофильное ...

aciklički spojevi
aciklički spojevi → alifatski spojevi   ...

adaptacija
adaptacija → prilagodba ...

adapter
adapter, prilagodnik (engl. adapter; njem. Adapter; rus. адаптер, переходное устройство), prilagodna ...

adaptivno upravljanje
adaptivno upravljanje → upravljanje okolišem, adaptivno   ...

adhezivi
adhezivi → ljepila   ...

adijabata
adijabata (engl. adiabat; njem. Adiabate; rus. адиабата), krivulja koja opisuje termodinamičku promjenu ...

adijabatska značajka
adijabatska značajka (engl. adiabatic factor; njem. adiabatischer Faktor; rus. адиабатный фактор; ...

adijabatski proces
adijabatski proces (engl. adiabatic process; njem. adiabatische Zustandsänderung; rus. адиабатический ...

aditivi
aditivi (engl. additives; njem. Additives; Zusatzstoffe; rus. допольнительные агенты, аддитивы), tvari ...

pronađenih odgovora: 8064; vrijeme izvršavanja upita: 15 ms