A - Ž    A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž

heksoza
heksoza (engl. hexose; njem. Hexose; rus. гексоза), ugljikohidrat, monosaharid sa šest ugljikovih ...

hektar
hektar (engl. hectare; njem. Hektar; rus. гектар; znak ha), decimalni višekratnik ara, iznimno dopuštene ...

hekto
hekto (engl. hecto; njem. Hekto; rus. гекто; znak h), predmetak za tvorbu naziva decimalnoga višekratnika ...

helidrom
helidrom (engl. heliport; njem Helidrom, Hubschrauberlandeplatz; rus. вертолётная площадка), površina ...

helij
helij (engl. helium; njem. Helium; rus. гелий), kem. element 18. skupine periodnoga sustava elemenata, ...

helikopter
helikopter (engl. helicopter; njem. Hubschrauber, Helikopter; rus. вертолёт), letjelica teža od zraka ...

heliografija
heliografija (engl. heliography; njem. Heliographie; rus. светокопия, гелиография), postupci stvaranja ...

Helmertova transformacija
Helmertova transformacija, transformacija po sličnosti (engl. Helmert-transformation; njem. Helmert-Transformation; ...

Helmholtzov rezonator
Helmholtzov rezonator (engl. Helmholtz resonator; njem. Helmholtzscher Resonator; rus. резонатор Гельмгольца), ...

HEMT
HEMT (akr. od engl. High Electron Mobility Tranzistor: tranzistor s velikom pokretljivošću elektrona), ...

slovo H: pronađenih odgovora: 164; vrijeme izvršavanja upita: 12 ms